Rehabilitacja ambulatoryjna na NFZ

rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitację refundowaną ze środków publicznych możemy podzielić ze względu na miejsce do którego pacjent jest kierowany na wykonywanie ćwiczeń.

W tym artykule skoncentrujemy się na rehabilitacji ambulatoryjnej.

Korzystają z niej pacjenci, którzy nie wymagają hospitalizacji a ich stan zdrowia pozwala na wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych w specjalnie wyznaczonych do tego placówkach medycznych pod okiem doświadczonego specjalisty.

Najczęściej trafiają tam pacjenci po urazach kręgosłupa, kończ dolnych a także osoby aktywnie uprawiające sporty, które w wyniku ćwiczeń doznały kontuzji.

Ponadto w takiej rehabilitacji biorą udział osoby , które cierpią na dolegliwości bólowe wynikające ze specyfiki charakteru wykonywanej pracy oraz po złamaniach, zerwaniu ścięgien i uszkodzeniu stawów i koście.Zajęcia w ośrodkach ambulatoryjnych mogą być prowadzone po wcześniejszej rejestracji pacjenta na podstawie dostarczonego skierowania, wystawionego przez odpowiedniego lekarza specjalistę, który posiada podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Uprawnienia takie posiada także lekarz pierwszego kontaktu(lekarz rodzinny) jednak może wystawić skierowanie na rehabilitację tylko dla pacjentów po urazach, które wyeliminują dolegliwości bólowe związane z chodzeniem i wykonywaniem podstawowych czynności
Z takiego rodzaju rehabilitacji mogą skorzystać także osoby po przebytych zabiegach operacyjnych – w tym przypadku wymagane jest skierowanie od lekarza specjalisty ze wskazaniem dolegliwości pacjenta.
W przypadku gdy lekarz pierwszego kontaktu odmówi nam wydania skierowania na rehabilitacje a nasze dolegliwości są dotkliwe warto udać się do specjalisty, który zdecyduje czy nasze dolegliwości wynikają z wady postawy czy są następstwem innych działań.

Wśród specjalistów medycyny diagnozujących schorzenie wymagające rehabilitacji mamy możliwość konsultacji medycznej u chirurgów ortopedycznych, chirurgów urazowo-ortopedycznych,ortopedów i traumatologów narządu ruchu, specjalistów  rehabilitacji ogólnej i medycznej.ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu.

Skierowanie wydane przez lekarza jest ważne przez 30 dni, w tym czasie pacjent może się zapisać na zabiegi, jednak czas oczekiwania na rehabilitacje może być znacznie dłuższy. Fizoterapeuta indywidualnie dla każdego pacjenta planuje poszczególne zabiegi  Cykl rehabilitacyjny trwa 10 dni a w każdym dniu wykonywanych jest 5 zabiegów. Każdy pacjent może skorzystać z rehabilitacji kilka razy w ciągu roku ponieważ NFZ nie określił szczegółowej liczby zabiegów przypadających na pacjenta.

Plusem jest to,że Jedynym problemem może być brak miejsc w poradniach rehabilitacyjnych.
Czas oczekiwania na terapię waha się od kliku dni w tych mniej obleganych do kilku miesięcy w tych najbardziej popularnych.

Plusem jest to, że pacjent sam wybiera placówkę, w której chce rozpocząć rehabilitację.  Szczegółowy wykaz placówek oraz informacje na temat terminu oczekiwania na rehabilitację znaleźć można w internetowym informatorze NFZ na stronie: www.kolejki.nfz.gov.pl

Narzędzie to ułatwia znalezienie miejsca i skrócenie czasu oczekiwania na zabieg, ponieważ umożliwia sprawdzenie dostępnych wolnych miejsc w wyznaczonych do rehabilitacji placówkach.

August 17th, 2017 by