kurs pierwszej pomocy
January 21st, 2019 by Dr Modne Zdrowie

Pierwsza pomoc, to cały zespół czynności, które podejmowane są w celu ratowania osoby znajdującej się w stanie zagrożenia. Read more of this article »

Posted in Pierwsza pomoc Tagged with: , ,