Schodołaz kroczący i jego rola w rehabilitacji

schodołaz kroczący z krzesełkiem

Polacy są społeczeństwem starzejącym się, dlatego coraz częstszym problemem jest niepełnosprawności osób starszych. Szacuje się, że do 2050 roku liczba obywateli naszego kraju zmniejszy się do 34 milionów z powodu ujemnego przyrostu naturalnego.

Problem ten dotyka całej Europy, a wszelkie środki zaradcze podejmowane przez rządy państw mogą tylko złagodzić niekorzystną sytuację demograficzną. Starzenie się społeczeństwa łączy się z różnymi niepełnosprawnościami, jakie dotykają osoby w podeszłym wieku. Stąd bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych będą stanowiły coraz większy problem, ponieważ dostanie się do niektórych obiektów stanie się dla nich niemożliwe albo bardzo trudne.

Wciąż barierą nie do pokonania są schody, progi, nierówne chodniki i kostka brukowa, krawężniki, wąskie drzwi lub przejścia oraz różnego rodzaju inne przeszkody. Aby ułatwić osobom niepełnosprawnym poruszanie się, nie wystarczy wykonać podjazd przy wejściu do budynku, czy zamontować windę. Przyjazny obiekt to taki, po którym osoba niepełnosprawna będzie mogła poruszać się bez problemów i samodzielnie.

Pomimo funkcjonowania od wielu lat prawa budowlanego, regulującego kwestie dostępności przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych, to wciąż jest ono łamane zarówno przez architektów, budowlańców jak i inwestorów. Sposobem na rozwiązanie problemu dyskryminacji i wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych jest schodołaz kroczący, który służy do opieki oraz pokonywania barier architektonicznych.  

Schodołaz kroczący i jego rodzaje

Schodołaz kroczący jest urządzeniem medycznym, dzięki któremu osoby na wózkach nie muszą już martwić się barierami utrudniającymi im poruszanie się w różnych miejscach. Szczególną trudność dla nich stanowią schody, choć coraz częściej pojawiają się w różnych miejscach windy, przejścia, czy podjazdy dla osób niepełnosprawnych, to jednak wciąż ich poruszanie się w przestrzeni publicznej stanowi duży problem.

Urządzenie to umożliwia bezpieczne i komfortowe poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z przemieszczaniem się z miejsca na miejsce, szczególnie między kondygnacjami budynku, czy po schodach. Dzięki schodołazowi bariery przestają mieć znaczenie, ponieważ umożliwia on poruszanie się osobie niepełnosprawnej w sposób bezpieczny.

Osoby na wózkach dzięki niemu mogą się czuć się akceptowane i co najważniejsze samodzielne. Schodołazy kroczące można podzielić na: schodołazy z krzesełkiem, z indywidualnym mocowaniem, kroczące z płozami oraz z płozami dla lotnisk. 

Schodołaz kroczący z krzesełkiem

Schodołaz kroczący z krzesełkiem jest uniwersalnym i powszechnie stosowanym urządzeniem służącym do przemieszczania się osób niepełnosprawnych. Cechuje go lekkość i funkcjonalność, dlatego doskonale sprawdza się w domach, środkach transportu oraz budynkach użyteczności publicznej.

Dzięki swojej konstrukcji i wykonaniu z wysokiej jakości materiałów, pokonanie barier architektonicznych, nawet w postaci krętych, stromych i ciasnych schodów, nie będzie stanowiło żadnego problemu,. Urządzenie zostało wyposażone w kółka, zapewniające komfortowe poruszanie się poza budynkiem bez konieczności przesiadania się na wózek. 

Schodołaz kroczący z indywidualnym mocowaniem

Schodołaz kroczący z indywidualnym mocowaniem

Schodołaz kroczący z indywidualnym mocowaniem to sprzęt spersonalizowany i dopasowany do indywidualnych potrzeb użytkownika. Umożliwia on pokonanie schodów bez konieczności schodzenia z własnego wózka inwalidzkiego. Jest zwrotny, ma stabilną  i wygodną konstrukcję, dzięki której użytkownik jest bezpieczny.

System amortyzacji zwiększa komfort przemieszczania się, szczególnie po schodach lub nierównych powierzchniach. Schodołaz kroczący z indywidualnym mocowaniem może być używany tylko z nowoczesnymi wózkami, wyposażonymi w szybkozłącza tylnych kół.  

schodołaz kroczący z płozami

Schodołaz kroczący z płozami

Schodołaz kroczący z płozami, dzięki zamocowanym płozom, umożliwia osobom poruszającym się na różnego typu wózkach inwalidzkich pokonanie schodów. Nie daje takiego komfortu w poruszaniu się, szczególnie między kondygnacjami budynku, jak schodołazy z indywidualnym dopasowaniem, ale można go zintegrować bez problemu z każdym rodzajem wózka.

Stanowi on idealne rozwiązanie w trakcie poruszania się w miejscach użyteczności publicznej osobom poruszającym się na różnego typu wózkach inwalidzkich. 

Schodołazy kroczące z płozami dla lotnisk

Schodołazy kroczące z płozami dla lotnisk są dopasowane do infrastruktury funkcjonującej na lotnisku oraz jego obsługi. Można dzięki nim swobodnie i wygodnie przemieszczać się w samolocie między wąskimi przestrzeniami oddzielającymi siedzenia. 

Schodołazy są urządzeniami, dzięki którym osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, mogą przemieszczać się w przestrzeni publicznej wszędzie tam, gdzie bariery architektoniczne nie dają takiej możliwości osobom niepełnosprawnym. February 2nd, 2021 by