Praca dla lekarzy zagranicą
January 17th, 2017 by Dr Modne Zdrowie

W dniach 7-8 czerwca 2003 r. wszyscy pełnoletni Polacy mogli zadecydować o przyszłości Polski, odpowiadając na pytanie zadane w referendum unijnym. Twierdząco na pytanie: „Czy wyraża Pan/pani zgodę na przystąpienie Polski do Unii Europejskiej” odpowiedziało ponad 77% z nich, w związku z czym od 1 maja 2004 r. Polska stała się jednym z krajów unijnych. Read more of this article »

Posted in Styl życia Tagged with: , ,