Badania psychologiczne – rodzaje i charakterystyka

badania psychologiczne Oleśnica

Aby prawidłowo rozpoznać problem z jakim zmaga się pacjent bardzo często wykorzystuje się różne techniki obserwacji, dzięki którym możliwe jest szybkie i trafne ich zdiagnozowanie. Ze względu na różnorodność chorób z jakimi zmagają się osoby zgłaszające do psychologa obecnie wykorzystuje się bardzo wiele odmiennych technik, które umożliwiają rozpoznanie danego zaburzenia. Jakie metody badawcze w psychologii są najpopularniejsze i czym się charakteryzują?

Obserwacja psychologiczna i eksperyment jako metoda badawcza

psychoterapia Oleśnica

Obserwacja psychologiczna jest jedną z najpopularniejszych metod, dzięki której już po krótkim czasie możliwe jest postawienie trafnej i pasującej do danej osoby diagnozy. Obserwacja psychologiczna polega na obserwowaniu zachowań, a także zwracania uwagi na gesty oraz wszelkie czynności, które mogą świadczyć o wewnętrznych przeżyciach osoby zgłaszającej się z problemem.

Obserwacja jest określana jako rejestracja obiektywnych faktów zachowania jakie są charakterystyczne dla danej osoby. Wyniki są porównywane do innych badanych osób. W ten sposób już w krótkim czasie i bez konieczności podejmowania trudnych i wymagających czynności można stwierdzić z czym zmaga się pacjent, jakie są jego problemy oraz jak można mu pomóc.

Aby obserwacja psychologiczna była trafna musi spełniać ona kilka podstawowych charakterystycznych założeń. Przede wszystkim musi być celowa, więc psycholog, który bada jednostkę musi wiedzieć dlaczego ją obserwuje. Bardzo ważny jest również aby test psychologiczny był obiektywny gdyż tylko wtedy wyniki będą rzetelne.

Można wyróżnić trzy podstawowe kategorię obserwacji. Pierwszą z nich jest obserwacja fotograficzna czyli bardzo dokładna, można również wyodrębnić dziennik obserwacji oraz próbki czasowe i próbki zdarzeń.

Eksperyment jest kolejną metodą badania, która polega na sprawdzeniu zachowania danej osoby, która będzie poddawana różnym wywołanym sztucznie zjawiskom bądź interakcjom. Dzięki temu osoba wykonująca eksperyment będzie w stanie dowiedzieć się jakie są reakcje danej osoby. Metoda ta jest wyjątkowo wymagająca zwłaszcza, że każda osoba może reagować inaczej na inne zjawiska.

psycholog oleśnica

Inne metody w badaniach psychologicznych

Oprócz obserwacji i eksperymentu bardzo często prowadzone są wywiady czyli proste rozmowy, które są kierowane przez psychologa zgodnie z ustalonym wcześniej planem – wtrąca psycholog z gabinetu Apropos. Dzięki temu uzyskuje on wszelkie niezbędne informacje, dzięki którym jest on w stanie odkryć zachowania i myśli danej osoby, które pojawiają się w określonych sytuacjach.

Najbardziej luźną i swobodną metodą badania psychologicznego jest również zwykła rozmowa. Dzięki niej psycholog także może dowiedzieć się wiele o osobie, która zgłasza się do niego z problemami. Ze względu na swój niezaplanowany charakter może ona wiele wnieść do badania i pozwolić psychologowi skutecznie odkryć sposób myślenia i tok rozumowania danej osoby.

Wyróżnić można także techniki pisane przy badaniu psychologicznym. Psycholog może skorzystać z ów metod pisanych między innymi prosząc daną osobę o uzupełnienie testu, kwestionariusza bądź ankiety. Mimo, że te metody mogą wydawać się zdecydowanie prostsze i mniej dokładne, w rzeczywistości mogą wnieść o wiele więcej informacji niż pozostałe.

Wykorzystując techniki pisane można również przeprowadzić na przykład test oceniający inteligencję czy kwestionariusz, dzięki któremu specjalista będziesz mógł wykreślić pewne określone cechy osobowości danej osoby.

Technikę, którą dobierze psycholog do badania danej osoby będzie z pewnością pasowała do jej indywidualnych potrzeb i w największym stopniu będzie w stanie jej stanie pomóc.

Źródło: Gabinet Psychoterapii Apropos

July 10th, 2018 by