Badanie EMG – krok po kroku

badanie

Badanie EMG nazywane jest również elektromiografią. Jest to procedura diagnostyczna służąca do oceny stanu zdrowia mięśni i komórek nerwowych, które je kontrolują. Wyniki EMG mogą ujawnić dysfunkcję nerwów, mięśni lub problemy z transmisją sygnału z nerwu do mięśni.

Na czym polega EMG?

Neurony motoryczne przekazują sygnały elektryczne, które powodują kurczenie się mięśni. Podczas EMG używa się małych urządzeń zwanych elektrodami do wyłapywania i tłumaczenia tych sygnałów na wykresy, dźwięki lub wartości liczbowe, które następnie są interpretowane przez specjalistę.

Podczas igłowego EMG elektroda igłowa umieszczona jest bezpośrednio w mięśniu i rejestruje aktywność elektryczną w nim zachodzącą. Badanie przewodnictwa nerwowego, to inny rodzaj EMG, wykorzystuje naklejanie elektrod na skórę w celu pomiaru prędkości i siły sygnałów przemieszczających się pomiędzy dwoma, lub więcej, punktami.

Kiedy przeprowadza się EMG?

ból pleców

Lekarz może nam zlecić przeprowadzenie EMG jeżeli mamy objawy, które mogą wskazywać na zaburzenia w funkcjonowaniu nerwów lub mięśni. Wśród nich możemy wymienić mrowienie, drętwienie, słabe mięśnie, bóle lub skurcze mięśni, niektóre rodzaje bólu kończyn.

Wyniki EMG są często konieczne, aby pomóc zdiagnozować lub wykluczyć szereg chorób takich jak: dystrofia mięśniowa lub zapalenie wielomięśniowe, schorzenia wpływające na połączenia nerwów z mięśniami, zaburzenia funkcjonowania nerwów poza rdzeniem kręgowym (nerwy obwodowe) m.in. zespół cieśnin nadgarstka lub neuropatia obwodowa. Może ono również pomóc wykryć zaburzenia, które wpływają na neurony ruchowe w mózgu lub rdzeniu kręgowym np. stwardnienie zanikowe boczne lub polio, czy zaburzenia, które wpływają na korzenie nerwów takie jak przepuklina dysku w kręgosłupie.

Jakie jest ryzyko przeprowadzenia EMG?

EMG to procedura niskiego ryzyka i przy jej przeprowadzaniu powikłania pojawiają się niezwykle rzadko. Jednak jak przy każdej procedurze medycznej mogą wystąpić. Istnieje niewielkie ryzyko krwawienia, infekcji i urazu nerwu w miejscu włożenia elektrody igłowej.

Gdy mięśnie wzdłuż ściany klatki piersiowej są badane za pomocą elektrody igłowej istnieje bardzo małe ryzyko, że może powstać wyciek powietrza do obszaru między płucami a ścianą klatki piersiowej powodując zapadnięcie się płuca.

Jak przygotować się do EMG?

Kiedy mamy zlecone EMG powinniśmy zapytać czy mamy przerwać przyjmowanie jakichkolwiek leków na receptę lub innych. Powinniśmy wziąć prysznic lub kąpiel na krótko przed badaniem, aby usunąć wszelkie oleje ze skóry. Elektrody muszą się dobrze trzymać. Nie należy też stosować żadnych płynów, kremów ani balsamów przed badaniem.

pacjentNeurolog prowadzący musi też wiedzieć czy na coś chorujemy. Powinniśmy koniecznie poinformować lekarza jeżeli mamy rozrusznik serca lub jakiekolwiek inne urządzenie medyczne, braliśmy leki rozrzedzające krew bądź mamy hemofilię, zaburzenia krzepnięcia krwi lub istnieją inne powody, które mogą powodować przedłużone krzepnięcie krwi.

Przed procedurą najprawdopodobniej zostaniemy poproszeni o przebranie się w szpitalne ubranie i położenie się na stole egzaminacyjnym. Przygotowując się do badania neurolog lub technik umieszcza elektrody powierzchniowe w różnych miejscach na skórze w zależności od tego, gdzie występują objawy. Może też umieścić elektrody igłowe.

Jak przebiega procedura?

Kiedy badanie jest w toku elektrody czasami przesyłają niewielki ładunek prądu elektrycznego, który możemy odczuwać jako ukłucie lub skurcz. Jeżeli stosuje się elektrody igłowe to mogą one powodować ból lub dyskomfort, który zwykle kończy się krótko po usunięciu igły.

Podczas EMG neurolog oceni czy istnieje spontaniczna aktywność elektryczna, gdy mięsień jest w spoczynku. Aktywność, która nie występuje w zdrowej tkance mięśniowej. Lekarz udzieli Ci instrukcji dotyczących odpoczynku i kurczenia mięśni w odpowiednim momencie badania. W zależności od tego jakie nerwy bada neurolog, może poprosić o zmianę pozycji w trakcie badania.

Jeżeli obawiamy się dyskomfortu lub bólu w dowolnym momencie możemy porozmawiać z neurologiem i w ostateczności poprosić o zrobienie krótkiej przerwy. Po badaniu mogą pojawić się niewielkie siniaki, jeżeli stosowane były elektrody igłowe. Zasinienie powinno zniknąć w ciągu kilku dni. Jeżeli po dłuższym okresie dalej nie ustępuje powinniśmy skontaktować się z lekarzem.

Profesjonalne badanie EMG przeprowadza się w prywatnym szpitalu CM Sanitas.

December 29th, 2018 by