July 9th, 2015 by Dr Modne Zdrowie

W służbie zdrowia męczy czasem opieszałość, długie terminy oczekiwania na wizyty, odległe daty możliwości wykonania specjalistycznych badań i oczekiwanie na wyniki, a także odległość specjalistycznych gabinetów, jeśli nie mieszka się w pobliżu znaczącego ośrodka. Technologia jednak nie tylko wspiera rozwój sprzętu, ale również zwiększa prędkość przepływu informacji i poniekąd zmniejsza odległości między lekarzem i pacjentem.

EKG od ręki

W Polsce w skutek chorób układu krążenia co roku umiera 170 tysięcy osób – znaczna część w wyniku powikłań pozawałowych. Niezdrowy tryb życia może przyczyniać się do chorób, ale głównym wrogiem jest niewykrywalność wynikająca z braku profilaktyki. Większość Polaków nie bada się regularnie, idąc do lekarza dopiero, gdy coś się dzieje.

Telekardiologia

Rozwój medycyny i nieustanne poszukiwania nowych rozwiązań sprzyjają niwelowaniu wielu przeszkód. Pacjenci zmagający się z chorobami serca powinni mieć zapewnioną szeroką opiekę – często jednak ze względu na miejsce zamieszkania, odległe od specjalistycznego ośrodka opieki, rezygnują z tak ważnej rehabilitacji kardiologicznej. Szacuje się, że odsetek zaniechania wśród pacjentów, którzy rehabilitują się w szpitalach, wynosi aż 20% – jedna piąta pacjentów z różnych powodów rezygnuje więc z działań, które przecież mają służyć ich zdrowiu.

Z ratunkiem przychodzi w tym miejscu telekardiologia – to rozwiązanie, które umożliwia monitorowanie stanu pacjenta na odległość. Pacjent otrzymuje niewielkie urządzenie EKG, przy pomocy którego wykonuje pomiary w domu – następnie wyniki są przesyłane przez internet, na przykład za pośrednictwem telefonu komórkowego, do danej jednostki, gdzie system analizuje wstępnie dane. Lekarz może w spokoju przeczytać wyniki i decydować o dalszym leczeniu, przekazując pacjentowi kolejne zalecenia.

Konsultacje specjalistów

Telekardiologia

Dodatkowym atutem systemu telekardiologii jest możliwość wymiany licznych danych między lekarzami. Przesłane za pomocą systemu wyniki natychmiast trafiają do specjalisty, który może wspomóc kolegę po fachu radą. Umożliwia to monitorowanie na odległość także rzadkich schorzeń i stałą opiekę nad pacjentami. Wgląd w wyniki danego pacjenta pozwala lekarzowi podjąć szybką interwencję, jeśli stan pacjenta tego wymaga.

Telekardiologia znalazła również zastosowanie w karetkach pogotowia. Już z trasy ratownicy mają możliwość przesłać wyniki pacjenta do szpitala, tak by lekarze mogli się przygotować na jak najszybszą, skuteczną interwencję.

Posted in Choroby, Styl życia Tagged with: , ,