rehabilitacja ambulatoryjna
August 17th, 2017 by Dr Modne Zdrowie

Rehabilitację refundowaną ze środków publicznych możemy podzielić ze względu na miejsce do którego pacjent jest kierowany na wykonywanie ćwiczeń. Read more of this article »

Posted in Rehabilitacja Tagged with: