Badanie EEG – czym jest i na czym polega

badanie EEG

Badanie EEG to dość popularne i stosunkowo często wykonywane badanie pozwalające na śledzenie aktywności mózgu i lokalizowanie ewentualnych problemów rodzących się w układzie nerwowym organizmu. Na czym jednak polega samo badanie i kiedy się je stosuje?

Czym jest badanie EEG?

Skrót EEG oznacza w rozwinięciu elektroencefalografię, czyli badanie obrazujące czynność mózgu na podstawie komórek nerwowych zlokalizowanych w korze mózgowej i podłączonych do głowy elektrod wykrywających ich aktywność.

Ten specyficzny sposób badania mózgu jest bezbolesny i całkowicie nieinwazyjny, a przy tym daje naprawdę skuteczne rezultaty i pozwala na stwierdzenie podłoża różnych przypadłości związanych bezpośrednio z pracą mózgu – śpiączki, epilepsji czy kłopotów z pamięcią i koncentracją.

Za pomocą specjalnych elektrod umieszczanych na skórze głowy i podłączonych do odpowiedniej aparatury, lekarz jest w stanie odczytać zapis czynności mózgu w poszczególnych obszarach i stwierdzić, czy jest on zgodny z normą czy też znacząco od niej odbiega. To właśnie badanie EEG pozwala wykrywać przyczyny zaburzeń snu, wykryć i monitorować epilepsję czy stwierdzić różnego rodzaju organiczne choroby mózgu.

Badanie EEG jest badaniem diagnostycznym, pozwalającym na stwierdzenie czy zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego wynikają ze zmian w mózgu, czy też są powodem błędów w innej części układu nerwowego.

Jak wiadomo, leczenie chorób i problemów wynikających bezpośrednio z uszkodzenia mózgu jest znacznie bardziej skomplikowane, dlatego też EEG służy niejednokrotnie jako potwierdzenie braku konieczności ingerowania w jego wrażliwą strukturę.

Kiedy badanie EEG jest wskazane?

Badanie elektroencefalografem można wykonywać zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, a podstawą do jego zalecenia są podejrzenia występowania zaburzeń związanych bezpośrednio z aktywnością mózgu.

Zwykle na badania EEG wysyłane są osoby nadpobudliwe, uskarżające się na kłopoty z koncentracją i pamięcią, doświadczające poważnych problemów ze snem, a także ci u których występują dość częste omdlenia.

EEG

Dodatkowym, równie częstym powodem kierowania pacjentów na badania EEG jest stwierdzenie uszkodzenia mózgu i konieczność potwierdzenia diagnozy, zarówno z powodu wypadku lub urazu, jak i w chorobie Alzheimera, Parkinsona czy innych chorobach otępiennych.

Bardzo ważne jest też to, kto wykona badanie EEG i kto będzie odpowiedzialny za odczytanie wyników, co nie jest łatwym zadaniem. Warto to zadanie powierzyć doświadczonemu anestezjologowi, którym jest Jerzy Kochański.

Choć badanie EEG stosuje się zwykle w ramach diagnostyki, w wielu przypadkach elektroencefalograf wykorzystywany jest także do monitorowania pracy mózgu na bieżąco, na przykład w trakcie operacji mogącej mieć wpływ na jego działanie czy też u pacjentów z licznymi napadami padaczkowymi oraz zaburzeniami snu lub pacjentów w śpiączce.

Jak przebiega badanie EEG?

Aby badanie EEG było wiarygodne, zarówno w przypadku wykorzystywania EEG w ramach diagnozy jak i monitorowania stanu mózgu przez dłuższy okres czasu, pacjenci nie powinni zażywać leków wpływających bezpośrednio na ośrodkowy układ nerwowy, mogących przekłamywać wyniki badania.

Zabronione jest też spożywanie alkoholu i napojów zawierających kofeinę. Sam pacjent powinien pojawić się na badaniu wyspany i wypoczęty (o ile oczywiście jego problemy nie wiążą się z zaburzeniami snu).

W niektórych przypadkach konieczne może być jednak unikanie snu przez całą dobę przed badaniem, o czym lekarz powinien oczywiście poinformować pacjenta. Snu należy unikać także w przypadku badań u dzieci, u których to najczęściej EEG wykonuje się właśnie w fazie snu.

Diagnostyczne badanie EEG trwa zwykle około 45 minut, jest zupełnie bezbolesne i nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie organizmu, dlatego też choć sama idea podłączenia mózgu do elektrod może wydawać się dość nienaturalna, badania nie należy się w żadnym wypadku obawiać.

W trakcie badania pacjentowi zakłada się specjalny czepek z przymocowanymi elektrodami, których zadaniem będzie rejestrowanie aktywności neuronów w korze mózgowej. Zarówno ilość jak i rozmieszczenie elektrod może być zależne od celu badania i obszaru, w którym podejrzewane są niebezpieczne zmiany.

W trakcie badania sprawdzana jest aktywność mózgu pacjenta zarówno w całkowitym bezruchu i przy braku stymulacji (pacjent ma zamknięte oczy i unika jakiejkolwiek aktywności ruchowej), jak i w pobudzeniu mózgu poprzez zamykanie i otwieranie oczu, błyski świetlne oraz hiperwentylację.

W przypadku badania we śnie czynności te będą oczywiście wyglądały zupełnie inaczej, a ich celem będzie określenie czy mózg w fazie spoczynku nie wykazuje nadmiernej, niepożądanej aktywności.

October 9th, 2018 by