autyzm Bydgoszcz
February 3rd, 2020 by Dr Modne Zdrowie

Jednym z bardziej znanych w świadomości społecznej zaburzeń rozwoju dzieci jest autyzm. To złożone zaburzenie rozwojowe związane z zaburzeniami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Dzieci autystyczne jawią się jako “trudne”, czasem po prostu niegrzeczne. W rzeczywistości jednak problem jest znacznie głębszy. Read more of this article »

Posted in Zaburzenia Tagged with: , , ,